febbre d'amore - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti
attiva audio febbre d'amore

8
COMU O FUMMAGGI SUPIRA E MACCARRUNI
Biniritta frevi ca ti fa fimmari
riflettiri addumannariti unni vai
Suli luna Stiddi vulari appressu ar iddi
Viaggiari sunnari viviri a iunnata
Aviri tuttu e num pinsari
senza essiri schiavu ro tempu
Ultima spiaggia
libittà ri sunnari e riviriri i facci vuluti beni
unu doppu l’autru
A famigghia
Pattri quanti sacrifici vi custai?
Mattri quantu amuri mi rasturu?
Frati divessi e tutti i stissi
frutti ra stissa pianta
cugghiuti troppu prestu
a voti a china maturazioni
Ruru sopravviviri o ristinu
ma u compitu forsi fu diversu?
Frevi r’amuri bbrucimi sti vini
Accussi pinsatu
vulutu beni tanti cosi iagghiu ri fari
ionna ca passunu
n’autru spicchiu sa maturatu
n’autru fogghiu sa gghincutu
Vuliri… vulari… ritunnari….

Torna ai contenuti