talete di un tempo - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti
attiva audio taliu ri na vota

TALIU RI ‘NA VOTA
Ogni cosa co so tempu ca nu’ rura tuttu u tempu
Restunu i rioddi
Ricchizza i l’anima ca nu’ mi po luvari
Chiuru l’occhi ie viru chiddu ca tu nu’ sai
A migghiara svulazzavunu vinennu ri luntanu ‘nta sta costa
Nu’ ci sunu chiù gabbiani tra celu terra ie mari ro taliu
Nu’ ccè chiù mancu taliu re cappuccini ie re ru frati
U mari ‘nfinitu all’orizzonti scurava u cori e cacciarati
Cummareddi aspittavunu u tunnu cu truscitedda ie addrivuzzi
sutta l’occhiu ro bobbonicu palazzu
L’acqua sbrinziava banchina ie piscaturi sbattennu nta l’antichi scogghi
Piscari mazzuneddi riva riva cu lenza ggniscata ri sadduzza
Marinari priparari nassi ie conzi ricusennu riti strazzateddi
Vicchiareddi ‘ncutugnati ri ssa vista riuddavunu appuggiati ‘nte pileri
Picciriddi spinzirati iucavumu vucianti sunnannu futuru rosi e ciuri
viaggi mari mari vitturiusi battagli pa vita
Pattiri e nu’ truvariti accussì vosi ristinu
ma nuddu mi po ‘rrubbari ‘sta ricchizza

Torna ai contenuti