pregare il padre - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenutiPRIARI O PATTRI
Quannu 'u focu s'astuta
nu' senti chiù caluri
Pria
Anchi se pari ca nnadduma
Quaria
Lassiti iri co pinseri
Parrici
T'ascuta ie manna
Appoggia 'n terra i rinocchia
se senti ri tuccari u funnu
Chissu iè u mumentu
nu' ta lassatu mai
Chiamulu pattri
si fa virriri
nu' ti lassa chiù

Torna ai contenuti